Wczoraj Sejm, dziś Senat wyraził zgodę na ratyfikację paktu fiskalnego. Za przyjęciem ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji głosowało 57 senatorów - głównie z PO. Przeciw było 26-ciu senatorów z PiS. Wcześniej przekonywali oni, że tryb przyjęcia ustawy ratyfikacyjnej przez Sejm jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Mówili również, że przystąpienie do paktu fiskalnego zagrozi naszej suwerenności.

"To swoboda w klatce" - mówił Grzegorz Bierecki. Jego zdaniem, ratyfikacja traktatu oznacza dyktaturę unijnych urzędników, którzy "wiedzą lepiej i znają lepiej polskie potrzeby niż wybrany przez Polaków Sejm i Senat. Głos polskich wyborców może być ignorowany, bądź uciszany przez urzędników, których przecież nikt nie wybierał” -mówił.

Marek Borowski, senator niezależny, zwolennik ratyfikacji dowodził, że pakt korzystny dla naszego kraju. Jego zdaniem, z ratyfikacji nie wynikają żadne zobowiązania, natomiast uzyskujemy ważne uprawnienie. "To może brzmieć dziwnie - ale tak to jest - mówił.". Jest to uprawnienie do uczestniczenia w pracach dotyczących przyszłości strefy euro, jej funkcjonowania i kształtowania reguł obowiązujących jej członków.

Maciej Szpunar, podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pytany co się stanie, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że tryb przyjęcia ustawy ratyfikacyjnej jest niezgodny z konstytucją poinformował, że rząd zasięgał w tej sprawie opinii ekspertów. "Wynika z nich jednoznacznie, że wybrany przez nas tryb jest trybem właściwym" - zapewnił.

Reklama

Pakt fiskalny wszedł w życie 1 stycznia 2013 roku po ratyfikowaniu go przez 12 spośród 17 państw strefy euro. Podpisało go 25 państw strefy euro. Nie podpisały go Czechy i Wielka Brytania. Dokument wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych i ustanawia sankcje za jej złamanie. Zapisy paktu będą obowiązywały Polskę po przyjęciu przez nasz kraj unijnej waluty.

Z ośmiu krajów spoza strefy traktat ratyfikowały: Dania Litwa , Łotwa i Rumunia. Na Węgrzech trwa obecnie procedura ratyfikacyjna, zaś Szwecja jest bliska ratyfikacji.
Kraje unii europejskiej będące poza strefą euro będą miały - po ratyfikacji traktatu - prawo uczestniczenia w debatach podczas posiedzeń na szczytach państw strefy euro dotyczących: konkurencyjności umawiających się stron, zmiany ogólnej struktury strefy euro oraz podstawowych zasad dotyczących jej w przyszłości. Będą tez mogły uczestniczyć - raz w roku - w debatach na temat szczegółowych kwestii dotyczących wdrażania paktu fiskalnego.