Powiedział on podczas debaty sejmowej na ten temat, że chociaż nakłady budżetowe na politykę spójności i rolnictwo zostały zmniejszone, to Polska otrzyma więcej.

Sukcesem jest też zachowanie tak zwanej kwalifikalności podatku VAT. Jest to bardzo korzystne dla polskich samorządów, gdyż będą mogły zaoszczędzić siedem miliardów euro. Minister dodał, że Polsce udało się uzyskać dużą elastyczność w wydawaniu unijnych środków. Z funduszu rozwoju wsi będzie można przesunąć nawet jedną czwartą na dopłaty bezpośrednie. Piotr Serafin podkreślił, że dopłaty będą rosły do poziomu 262 euro na hektar. Ma on zostać osiągnięty za siedem lat.

Minister zaznaczył, że sukces Polski na szczycie Brukseli był owocem długich działań dyplomatycznych. Przypomniał, że kilka lat temu mówiono w Unii Europejskiej o ograniczeniu wspólnego budżetu i funduszu spójności. Zdaniem ministra Serafina, do sukcesu przyczyniło się też polskie przewodnictwo w Unii. Kończąc swoje wystąpienie minister do spraw europejskich powiedział, że "Europa powinna pozostać wyborem Polski".