Poseł PSL Marek Sawicki mówił, że Polska nie mogła sobie pozwolić na pozostawianie poza paktem fiskalnym. Jego zdaniem, groziłoby to wykluczeniem naszego kraju z głównego nurtu integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Były minister rolnictwa mówił, że konstytucja daje nam pełną suwerenność co do tego, na jakich warunkach i kiedy przyjąć wspólna europejską walutę. 

Marek Sawicki dodał, że po raz pierwszy w historii UE nowy budżet jest mniejszy od poprzedniego. Na rolnictwo przeznaczono o 11,3 procent mniej.

Pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, szczególnie w krajach eurolandu. Ustanawia między innymi sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Zapisy paktu będą obowiązywały Polskę, ale dopiero po przyjęciu przez nasz kraj unijnej waluty.