Władze większości województw od dawna wiedzą na co wydadzą pieniądze z nowego unijnego budżetu. Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową zdradziła, że unijne pieniądze trafią między innymi na badania do uczelni, ale także na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej oraz na wsparcie lotniska Zielona Góra-Babimost. Województwo lubuskie w latach 2014-2020 będzie mogło wydać do 800 milionów euro. W ciągu ostatnich 7 lat lubuscy samorządowcy mieli do wydania ok 440 milionów euro.

Zarówno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak i województwa wśród priorytetów wymieniają finansowanie badań naukowych. Z takiej sytuacji cieszy się między innymi profesor Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Według naukowca lata 2007-2013 były czasem budowy laboratoriów. Jego zdaniem teraz naukowcy muszą komercjalizować wyniki swoich badań i pokazać, że pieniądze zainwestowane w naukę się zwracają.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje obecnie nad dokumentami, które będą stanowiły podstawę wydawania pieniędzy w latach 2013-2020. Będą to "Umowa Partnerstwa" pomiędzy Polską a Komisją Europejską, Programy Operacyjne oraz Kontrakt Terytorialny, czyli umowa pomiędzy MRR a samorządami wojewódzkimi.