Polska musi zwrócić do unijnego budżetu prawie 35 milionów euro w związku ze źle wydanymi funduszami rolnymi. Tak zdecydowała Komisja Europejska. Bruksela ukarała w 22 kraje członkowskie, a łączna grzywna to ponad 400 milionów euro, choć część z tych pieniędzy już odzyskała.

Polsce unijni eksperci wytknęli uchybienia w systemie wczesnych emerytur wypłacanych z funduszu na rozwój obszarów wiejskich na sumę ponad 34 milionów euro.

Natomiast sześćset tysięcy euro to kara za opóźnienia w płatnościach bezpośrednich, oraz uchybienia w kontrolach księgowych.

Ze wszystkich państw Unii najwięcej do budżetu wspólnotowego musi zwrócić Wielka Brytania prawie 100 milionów euro, a musiałaby jeszcze więcej, gdyby nie fakt, że wcześniej się zorientowała, że doszło do nieprawidłowości i sama zaczęła korygować błędy wstrzymując wypłatę unijnych funduszy. Na drugim miejscu są Włochy, które muszą zwrócić ponad 48 milionów euro, oraz Hiszpania - prawie 40 milionów euro.

Komisja Europejska przeprowadza rocznie ponad sto kontroli. Ocenia, czy państwa członkowskie skutecznie kontrolują wydawanie pieniędzy i zapewniają, że wszystko przebiega zgodnie z unijnymi zasadami.