Winiecki napisał m.in., że Skrzypek nie ma kompetencji do sprawowania funkcji szefa NBP: nie zna ekonomii i języków obcych. Z felietonu wynikało też, że nie ma on dyplomu MBA Uniwersytetu Wisconsin-La Crosse w USA, a jedynie przeszedł tam szkolenie dla pracowników administracji publicznej.

Sąd rejonowy w Poznaniu rok temu nie miał wątpliwości, że profesor jest winny zarzucanego mu czynu, dlatego w konsekwencji wymierzył mu karę 10 tysięcy zł. grzywny. Ale profesor od wyroku się odwołał. Twierdzi, że felieton był satyrą a ta rządzi się swoimi prawami.

Sąd Okręgowy wyda orzeczenie o 9.30. Jeśli jednak przychyli się do decyzji sądu niższej instancji informacja o prawomocnym wyroku wpłynie najpierw do Marszałka Senatu a później bez zbędnej zwłoki zostanie uruchomiona procedura jego odwołania z RPP.