To pierwsze na rynku polskim badanie bezpośrednio porównujące szybkość usług listowych konkurujących ze sobą firm pocztowych.

Badaniem objęto najpopularniejsze usługi krajowe, czyli listy polecone priorytetowe, zwykłe ekonomiczne i zwykłe priorytetowe. Dodatkowo, w sondażu przebadano także terminowość listów lokalnych nadanych w trzech miastach: Warszawa, Katowice i Białystok. Badaniem objęto tylko te tereny, na których działają wszyscy trzej operatorzy.

„Dodatkowo, aby otrzymać wyniki maksymalnie zobiektyzowane, instytut GfK Polonia wysyłał przesyłki z korespondencją do zrekrutowanych osób, których zadaniem było sprawdzanie codziennie skrzynek pocztowych i zaznaczanie w ankietach terminu dostarczenia przesyłek za pomocą specjalnego kodu. Każdy z respondentów otrzymywał przesyłki różnej kategorii, wysyłane za pośrednictwem każdego z badanych operatorów. Wykorzystanie tych samych adresów umożliwiło określenie i porównanie terminowości przesyłek wysyłanych za pomocą firm biorących udział w badaniu” – mówi Katarzyna Żakowska, dyrektor działu badań mediów i badań społecznych w GfK Polonia.

Poczta najszybciej dostarcza przesyłki krajowe i...

Narodowy operator najszybciej dostarcza listy polecone priorytetowe - 76 procent przesyłek nadawanych w tej kategorii dotarło do odbiorców następnego dnia po wysłaniu. InPost, który deklaruje klientom dotrzymanie terminowości takich listów do dwóch dni roboczych po dniu nadania, doręczył zgodnie z deklaracją 29 procent przesyłek. Jeśli jednak porównać wyniki Poczty Polskiej bezpośrednio do oferty InPost, czyli do dwóch dni po nadaniu, to Poczta Polska osiągnęła ponad 90 procentową terminowość. Polska Grupa Pocztowa w momencie badania (listopad 2012) nie obsługiwała przesyłek poleconych z uwagi na zmianę systemu wykorzystywanego przy ich przyjmowaniu i doręczaniu.

W segmencie listów zwykłych, priorytetowych, Poczta Polska deklaruje doręczenie takiej przesyłki w ciągu jednego dnia od dnia nadania. InPost daje sobie na to dwa dni. Poczta Polska w badaniu GfK Polonia dostarczyła następnego dnia 66 procent listów. InPost w ciągu dwóch dni 23 procent. Poczta Polska pod dwóch dniach dostarczyła klientom 87 procent tej kategorii przesyłek. Polska Grupa Pocztowa nie posiada w ofercie przesyłek tej kategorii.

Instytut GfK Polonia przyjrzał się także szybkości doręczania przesyłek zwykłych, ekonomicznych. Polska Grupa Pocztowa, tak samo jak Poczta Polska deklaruje dostarczenie takich listów w ciągu trzech dni od nadania. InPost obiecuje rzetelne wywiązanie się z tej usługi w ciągu 4 dni. W badaniu Polska Grupa Pocztowa doręczyła zgodnie z deklaracją tylko 28 procent listów, InPost - 54 procent (4 dni), a Poczta Polska - 85 procent (3 dni).

...także lokalne

Instytut GfK Polonia przebadał także terminowość operatorów pocztowych w ramach korespondencji lokalnej, wysyłanej np. od nadawcy w Warszawie do odbiorcy w Warszawie. Pod lupę wzięto listy zwykłe, ekonomiczne. 95 procent takich przesyłek Poczta Polska dostarczyła w ciągu trzech dni od dnia wysłania. Polska Grupa Pocztowa - tylko co trzecią przesyłkę (30 procent). InPost, który obiecuje dostarczenie tej kategorii korespondencji na terenie tego samego miasta w ciągu 3 dni, wywiązał się z tego w przypadku 61 procent listów.

Metodologia

Badanie terminowości w segmencie przesyłek z korespondencją przeprowadził instytut GfK Polonia na zlecenie Poczty Polskiej. Próba badawcza to 2300 osób.W celu uzyskania obiektywnych wyników badania, przesyłki z korespondencją wysłane zostały wyłącznie do miejscowości obsługiwanych jednocześnie przez wszystkich trzech operatorów: Pocztę Polską, InPost i Polską Grupę Pocztową. Każdy z respondentów otrzymywał przesyłki różnej kategorii wysyłane za pośrednictwem każdego z badanych operatorów.Termin realizacji badania: listopad 2012 r.