Z czystym sumieniem mówiliśmy o satysfakcji Polski z uchwalonego budżetu. Przekonują o tym liczby - powiedział Donald Tusk podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej.

"Negocjacje były bardzo dynamiczne, z różnym skutkiem różnych państw" - dodał premier. "Wiedzieliśmy, że przyszłość polskich pieniędzy będzie zależała od tego jak wydajemy te pieniądze".

Dostaniemy z Unii 500 miliardów zł

Jak poinformował minister do spraw europejskich, Piotr Serafin, Polska otrzyma łącznie prawie 500 miliardów złotych z Unii Europejskiej.

500 miliardów złotych, czyli blisko 106 miliardów euro, to przeszło 1800 euro na głowę mieszkańca.

Minister Serafin wyjaśnił, że jest to kwota, jaką przewidziano dla Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-20, po uwzględnieniu wszelkich płatności i wskaźników.

Polska otrzyma z unijnego budżetu najwięcej spośród wszystkich krajów Wspólnoty. Minister Serafin dodał, że dużo pieniędzy uda się zaoszczędzić dzięki wprowadzeniu tak zwanego kwalifikowalnego VAT-u.

Minister podkreślił, że Polska starała się uzyskać jak najwięcej pieniędzy z Unii, a równocześnie zapewnić sobie jak największą elastyczność w ich wykorzystywaniu. Ten cel udało się osiągnąć.

Nowe środki trafią do przedsiębiorców

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że nowe środki unijne będą skierowane głównie do przedsiębiorców.

Dodała, że najważniejsze jest, aby dzięki tym środkom udało się poprawić współpracę wyższych uczelni z przedsiębiorstwami.

Gross środków unijnych trafi na drogi, koleje, gospodarkę odpadami i energetykę

Dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na transport, przede wszystkim na kolej, na gospodarkę odpadami i na energetykę. Będzie też ponadregionalny program dla Polski wschodniej.Samorządy będą dysponować większą pulą unijnych środków

Minister Bieńkowska powiedziała, że samorządy wojewódzkie będą dysponowały 39, a nie, jak dotychczas 25 procentami przyznanych im środków. Podkreśliła, że dopłaty ze środków unijnych sprawdziły się w Polsce w czasie kryzysu.

Tusk o europejskich funduszach: uratowaliśmy politykę spójności

Premier Donald Tusk uważa, że skuteczne inwestowanie środków unijnych stało się jednym z fundamentów sukcesu negocjacyjnego w Brukseli. Zdaniem szefa rządu, Warszawie udało się przekonać innych członków Wspólnoty do polityki spójności, która była zagrożona przed szczytem budżetowym.

Donald Tusk uważa, że przyszłość polskich pieniędzy w Europie jest zależna od tego jak wydajemy przyznane nam środki. W jego opinii działalność ministra rozwoju regionalnego została bardzo pozytywnie oceniona w Brukseli, co dodatkowo ułatwiło nam negocjacje.

Premier poinformował również, że do ostatniego dnia ważyły się losy polityki spójności. Jednak dzięki polskiej narracji udało się przekonać partnerów ze Wspólnoty do wsparcia tej strategii.

Wyraził także wdzięczność dla komisarza unijnego do spraw budżetu Janusza Lewandowskiego. Według premiera zawdzięczamy mu przekonanie polityków Wspólnoty do tego, że stworzenie większego budżetu leży w interesie samej Unii.

Dużym osiągnięciem jest dla premiera wywalczenie kwalifikowalności VAT-u, czyli możliwości wliczania VAT-u w kwotę refundacji z funduszy unijnych. Zasada ta będzie dotyczyć nie tylko organizacji pozarządowych, ale i samorządów oraz inwestycji drogowych.