"Negocjacje były bardzo dynamiczne, z różnym skutkiem różnych państw" - dodał premier. "Wiedzieliśmy, że przyszłość polskich pieniędzy będzie zależała od tego jak wydajemy te pieniądze".

Dostaniemy z Unii 500 miliardów zł

Jak poinformował minister do spraw europejskich, Piotr Serafin, Polska otrzyma łącznie prawie 500 miliardów złotych z Unii Europejskiej. 

500 miliardów złotych, czyli blisko 106 miliardów euro, to przeszło 1800 euro na głowę mieszkańca.

Minister Serafin wyjaśnił, że jest to kwota, jaką przewidziano dla Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-20, po uwzględnieniu wszelkich płatności i wskaźników.

Polska otrzyma z unijnego budżetu najwięcej spośród wszystkich krajów Wspólnoty. Minister Serafin dodał, że dużo pieniędzy uda się zaoszczędzić dzięki wprowadzeniu tak zwanego kwalifikowalnego VAT-u.

Minister podkreślił, że Polska starała się uzyskać jak najwięcej pieniędzy z Unii, a równocześnie zapewnić sobie jak największą elastyczność w ich wykorzystywaniu. Ten cel udało się osiągnąć.

Nowe środki trafią do przedsiębiorców

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że nowe środki unijne będą skierowane głównie do przedsiębiorców.

Dodała, że najważniejsze jest, aby dzięki tym środkom udało się poprawić współpracę wyższych uczelni z przedsiębiorstwami.

Gross środków unijnych trafi na drogi, koleje, gospodarkę odpadami i energetykę

Dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na transport, przede wszystkim na kolej, na gospodarkę odpadami i na energetykę. Będzie też ponadregionalny program dla Polski wschodniej.