Wszystko wskazuje na to, że bank The Royal Bank of Scotland otworzy oddział w Polsce. Komisja Nadzoru bankowego zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału banku na terytorium Polski.

"KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową" - głosi komunikat.

Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania banku m.in. do informowania klienta o sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Wielkiej Brytanii, powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego, oraz "stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa".