Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,7% w grudniu 2012 r. wobec 11,7% (po rewizji) w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 11,9%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w grudniu 2012 r. 10,7% wobec 10,7% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.