Wszystko w związku z planowaną likwidacją placówek zatrudniających mniej niż stu pracowników.

Ich zadania mają przejąć centra kompetencji zlokalizowane w dużych miastach. Zdaniem spółki ma to przynieść znaczne oszczędności. Jednym z oddziałów zagrożonych likwidacją jest placówka w Nowym Sączu.

O pomoc w walce o utrzymanie placówki i miejsc pracy dla 80 osób zaapelowała w piśmie do parlamentarzystów i lokalnych władz samorządowych Stanisława Rolka, przewodnicząca komisji oddziałowej NSZZ Solidarność Pracowników Telekomunikacji w Nowym Sączu. Jak mówi stopa bezrobocia jest bardzo wysoka w regionie i dla pracowników placówki może pojawić się poważny problem ze znalezieniem innej pracy.

Stanisława Rolka liczy, że decyzja o likwidacji nowosądeckiego oddziału przesunie się w czasie. Jak zapowiedział zarząd spółki Orange Customer Service zwolnienia grupowe mają się rozpocząć od lutego i potrwać do czerwca tego roku. W planach jest likwidacja 25 placówek w Polsce.