Nasza gospodarka zwalnia - w 2012 rozwijała się w tempie dwóch procent - wynika ze wstępnych szacunków GUS. Rok wcześniej PKB wzrosło o 4,3.

Największy spadek zanotowano w budownictwie. W 2012 roku wartość dodana PKB brutto w tej branży spadła o 0,5 procent, wobec wzrostu o 8,2 procent w 2011.

Pogorszyły się również wskaźniki w innych dziedzinach gospodarki. W przemyśle w 2012 roku zanotowano wzrost PKB o 1,2 procent podczas, gdy w 2011 roku PKB wzrósł o 10 procent. Poprawiła się sytuacja w handlu i naprawach. W 2012 roku zanotowano wzrost PKB o 1,5 procent, przy spadku o 1,8 procent w 2011.
W porównaniu z 2011 rokiem, w 2012 mniejszy był popyt krajowy. O ile rok temu podano, że wynosił on 2 procent, to w 2012 roku zwiększył sie jedynie o 0,1 procent.


Największy wzrost PKB zanotowano w transporcie i gospodarce magazynowej. W porównaniu z poprzednim rokiem PKB wzrosło o 7,9 procent, wobec wzrostu o 12,1 procent w 2011.

Spożycie ogółem w 2012 roku przekroczyło poziom z 2011 roku o 0,4 procent.

W 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0,6 procent wobec 9 procent w 2011 roku. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej wyniosła 19,7 procent, wobec 20,3 w 2011 roku.