Nasza gospodarka zwalnia - w 2012 rozwijała się w tempie dwóch procent - wynika ze wstępnych szacunków GUS.

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w 2012 roku o 2,0% r/r wobec 4,3% wzrostu w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Do wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto i, w niewielkim stopniu, krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego" - podał także GUS w komunikacie.

Dziewięciu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w całym 2012 roku wyniósł 1,9% (prognozy wahały się od 1,8% do 2,0%).

Reklama

PKB wzrósł o 2,0% w 2012 r., zgodnie z oczekiwaniami

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w 2012 roku o 2,0% r/r wobec 4,3% wzrostu w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Reklama

"Do wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto i, w niewielkim stopniu, krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego" - podał także GUS w komunikacie.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2012 roku wzrosła o 1,9% r/r (wobec +4,3% r/r rok wcześniej). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 1,2% (wobec wzrostu o 10,0%), w budownictwie spadła o 0,5% (wobec +8,2%). Z kolei w sekcji "handel, naprawa pojazdów samochodowych" wartość dodana brutto zwiększyła się o 1,5% po spadku o 1,8% w 2011 r., zaś w sekcji "transport i gospodarka magazynowa" odnotowano wzrost o 7,9% (wobec +12,1% w 2011 r.).

Popyt krajowy wzrósł o 0,1% r/r (wobec +3,4% w 2011 r.), spożycie ogółem wzrosło o 0,4% (wobec +1,5%), a spożycie indywidualne - o 0,5% (wobec +2,5%).

Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0,6% r/r wobec wzrostu o 9,0% rok wcześniej. Stopa inwestycji w gospodarce (tj. relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła 19,7% wobec 20,3% rok wcześniej.

Dziewięciu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w całym 2012 roku wyniósł 1,9% (prognozy wahały się od 1,8% do 2,0%).

W grudniu Ministerstwo Gospodarki obniżyło swoją prognozę wzrostu PKB na 2012 r. do 2,3% - wcześniej prognozy resortu były zgodne z przewidywaniami budżetowymi (2,5%). Według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB w 2012 roku to 2,3%.