Spowolnienie gospodarcze w 2012 roku okazało się głębokie - według ekonomistów, wzrost PKB spowolnił w ub.r. do ok. 1,9% z 4,3% w 2011 r. Co więcej, w tym roku oczekiwany jest dalszy spadek dynamiki wzrostu gospodarczego.

Dziewięciu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewa się, że wzrost PKB w całym 2012 roku wyniósł 1,9% (prognozy wahają się od 1,8% do 2,0%).

Jeśli chodzi o sam IV kw. 2012 (GUS poda we wtorek o godz. 10:00 dane jedynie za całe 12 miesięcy ub.r.) mieszczą się w granicach 0,4-0,9% r/r (średnio: 0,6%). Wzrost PKB w III kw. (niewyrównany sezonowo) spowolnił do 1,4% r/r (z 2,3% w II kw. i 3,6% w I kw. tego roku).

W grudniu Ministerstwo Gospodarki obniżyło swoją prognozę wzrostu PKB na 2012 r. do 2,3% - wcześniej prognozy resortu były zgodne z przewidywaniami budżetowymi (2,5%).

Reklama

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB wyniesie 2,3% w 2012 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 1,5%.

Prognozy na 2013 rok są jeszcze bardziej pesymistyczne - oscylują pomiędzy 1% a 2% wzrostu. Nawet przedstawiciele rządu wielokrotnie przyznawali, że możliwa jest korekta budżetowego założenia (2,2%), zaś Ministerstwo Finansów napisało niedawno, że liczy, iż wzrost w tym roku będzie wyższy niż w 12009 r., kiedy wyniósł 1,6%. Ostatnio jednak minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że spodziewa się odbicia gospodarczego w II półroczu, które sprawi, że wzrost zapisany w budżecie okaże się realistyczny.

Poniżej najciekawsze wypowiedzi analityków

"Ponieważ spodziewaliśmy się słabych danych w ostatnim kwartale, zatem nasza prognoza PKB za ten okres pozostaje niezmienna. Spodziewamy się, iż wzrost PKB w IV kw. 2012 r. zwolnił do poziomu 0,5 % r/r. Wszystkie czynniki dotychczas wspierające dynamikę wzrostu gospodarczego stopniowo wygasają- inwestycje mocno hamują a popyt konsumpcyjny ulega wyraźnemu ograniczeniu. Jedynym elementem pozytywnym wydaje się obecnie poprawa salda handlowego, aczkolwiek ostatnie dane i tu przynoszą wielki znak zapytania. W całym 2012 r spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 2,0 % r/r. Naszym zdaniem najgorszy będzie I kw. 2013 r. kiedy dynamika PKB obniży się do 0,2% r/r , w kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowej poprawy –jednak ostatecznie PKB za cały br. wyniesie, naszym zdaniem, 1% r/r" - szef działu analiz TMS Brokers Krzysztof Wołowicz.

"Oczekujemy wzrostu o 0,6% r/r z większym polem do rozczarowań niż pozytywnych zaskoczeń. Prognoza bazuje na założeniu, że skutki dalszego osłabienia popytu wewnętrznego (-1,7% r/r) były w dalszym ciągu łagodzone utrzymującą się relatywnie stabilną kontrybucją ze strony eksportu netto. Głównym elementem prowadzącym do obniżenia wzrostu gospodarczego były w naszej ocenie inwestycje, których spadek szacujemy na 5-6% r/r. Zakładamy, ze podobnie jak w III kwartale, negatywny wpływ na dynamikę PKB wywarło kształtowanie się zapasów w gospodarce. Ponieważ w IV kwartale 2011r. były już widoczne oznaki hamowania popytu konsumpcyjnego zakładamy, że wyniki konsumpcji mogą się dzięki niższej bazie okazać minimalnie lepsze od zaskakującego zaledwie 0,1%-owego wzrostu z III kwartału. Sądzimy, że w całym 2012r. PKB wzrósł o 1,9% r/r" - główny ekonomista Raiffeisen Polbank Marta Petka-Zagajewska.

"Według naszych szacunków PKB w IV kw. wyniosło 0,4% r/r, co w całym 2012 daje 1,8%. Naszym zdaniem głównym powodem tak silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w ostatnich trzech miesiącach ub.r. był nienotowany wcześniej (w historii kwartalnych danych o PKB) spadek konsumpcji prywatnej" - ekonomista Invest-Banku Rafał Sadoch.