Spadek wartości produkcji sprzedanej branży meblarskiej wyniósł w 2012 roku 7,3 proc. Wartość produkcji sprzedanej wszystkich klas podmiotów tej branży wyniosła 29,4 mld złotych, podczas gdy w 2011 roku 31,7 mld złotych.

Szacunkowa wartość produkcji sprzedanej licząc w cenach bieżących za 2012 rok ukształtowała się - według prognozy B+R Studio, firmy wyspecjalizowanej w analizach rynku meblarskiego - na poziomie 29,4 mld złotych. Za rok 2011 wartość ta wyniosła 31,7 mld złotych. Te dane wskazują na łączny ponad siedmioprocentowy spadek wszystkich klas podmiotów branży meblarskiej.

Wartość produkcji sprzedanej za rok 2012 dla podmiotów dużych, średnich i małych (wyłączając mikro) wyniosła według GUS 26,8 mld złotych, a za rok 2011 ok. 28,9 mld złotych.

Te dane mogą budzić niepokój wśród krajowych firm meblarskich nastawionych wyłącznie na popyt rynku wewnętrznego. Niższa wartość sprzedaży mebli w Polsce spowodowana jest spadkiem wartości zamówień klientów instytucjonalnych.

Reklama

Optymistyczna wiadomość dla polskich firm meblarskich dotyczy wzrostu eksportu. To zagraniczne zamówienia chronią branżę przed większymi spadkami. Prognozowany wzrost eksportu mebli w 2012 roku wyniósł ok. 3 proc.