GUS podsumował polską produkcję w 2012 r. Spowolnienie gospodarcze odcisnęło się szczególnie na sektorze energetycznym – wyprodukowano mniej energii elektrycznej i gazu. Za to wzrosła liczba wytworzonych komputerów i węgla.

Produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 1,5% r/r do 161.166 GWh w 2012 roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

W samym grudniu 2012 r. produkcja energii wyniosła 14.395 GWh, co oznacza wzrost o 3,1% m/m, ale spadek o 3,3% w ujęciu rocznym.
Produkcja gazu ziemnego spadła o 1,2% r/r, ropy naft. wzrosła o 8,8% w 2012

Gazu mniej

Produkcja gazu ziemnego (stanie ciekłym lub gazowym) zmniejszyła się o 1,2% r/r do 5,75 mln m3 w 2012 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W samym grudniu ub.r. produkcja gazu wyniosła 0,48 mln m3, co oznacza spadek o 0,2% m/m i o 6,9% r/r.

Więcej benzyny i oleju napędowego

Produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 2,6% r/r do 4,03 mln ton w 2012 roku, zaś produkcja olejów napędowych zwiększyła się o 2,1% do 10,87 mln ton, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei produkcja olejów opałowych w ub.r. zwiększyła się o 13,4% r/r do 5,78 mln ton.

W samym grudniu ub.r. produkcja benzyny wyniosła 345 tys. ton (+9,3% m/m, +2,0% r/r), produkcja oleju napędowego - 827 tys. ton (-13,6% m/m, -10,0% r/r), zaś olejów opałowych - 500 tys. ton (-2,7% m/m, +17,7% r/r), podał także GUS.

Więcej ropy naftowej i olejów

GUS podał też, że produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) zwiększyła się w 2012 roku o 8,7% r/r do 669 tys. ton. W samym grudniu produkcja ta spadła o 3,1% m/m i o 4,3% r/r i wyniosła 55,5 tys. ton.

Produkcja komputerów wzrosła o 1,8% w 2012 r.

Produkcja komputerów w Polsce w 2012 r. wzrosła o 1,8% r/r do 4,52 mln sztuk, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny.

W samym grudniu ub.r. wyprodukowano w Polsce 388 tys. komputerów, co oznacza wzrost o 0,8% m/m i spadek o 14,2% r/r.

Mniejsza produkcja telewizorów

GUS podał też, że produkcja telewizorów (łącznie z monitorami ekranowymi) w 2012 r. spadła o 0,9% do 20,48 mln sztuk.

W grudniu 2012 r. wyprodukowano w Polsce 1,44 mln telewizorów (łącznie z monitorami ekranowymi), co oznacza spadek o 38,3% m/m i 11,9% r/r.
Produkcja rudy i koncentratów miedzi wzrosła o 1,4% r/r w 2012 r.

Produkcja rudy i koncentratów miedzi wzrosła o 1,4% r/r 33,59 mln ton w 2012 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Produkcja samych koncentratów miedzi zmniejszyła się w ub.r. o 0,8% r/r do 1,86 mln ton.

W samym grudniu ub.r. produkcja rudy i koncentratów miedzi wyniosła 2,22 mln ton, co oznacza spadek o 20,7% m/m i o 14,8% r/r, podał także GUS.
Produkcja węgla kamiennego wzrosła o 4,4% r/r, a brunatnego - o 2,3% w 2012

Więcej węgla

Produkcja węgla kamiennego zwiększyła się o 4,4% r/r do 79,57 mln ton w 2012 roku, zaś produkcja węgla brunatnego odnotowała wzrost o 2,3% do 64,21 mln ton, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W samym grudniu produkcja węgla kamiennego spadła o 11,7% m/m i o 10,2% r/r i wyniosła 6,37 mln ton.

Z kolei produkcja węgla brunatnego w ostatnim miesiącu ub.r. wyniosła 5,29 mln ton, co oznacza wzrost o 2,3% m/m i o 8,6% r/r, podał także GUS.