Wskaźnik koniunktury wyprzedzającej, informujący o przyszłych tendencjach, spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

Wszystko wskazuje na to, że obecna fala kryzysu będzie miała nieco mniej gwałtowny przebieg niż ta sprzed pięciu lat, ale może trwać znacznie dłużej. 

Ponownie w firmach zmniejszyło się tempo napływu nowych zamówień. Liczba zleceń kurczy się od ponad roku, zaś w listopadzie spadek ten był znacznie bardziej widoczny.