Usługi finansowe i banki już trzeci rok z rzędu należą do branż gospodarczych, które cieszą się najmniejszym zaufaniem opinii publicznej na świecie – wynika z dorocznej ankiety przeprowadzonej przez Edelmana, firmę public relations.

Ale dane te i tak poprawiły się w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy firmom finansowym ufało 45 proc. ankietowanych, a bankom – 47 proc. Po raz kolejny do firm najbardziej godnych zaufania zaliczono spółki technologiczne, które otrzymały 77 proc., o dwa punkty procentowe mniej niż przed rokiem, wśród uczestników sondażu z 20 krajów, w tym Polski.

Zaufanie do biznesu / Media

W minionym roku znowu najbardziej ufano instytucjom, a reputacja biznesu znowu prześcignęła reputację rządów. Sondaż wykazał, że udział ankietowanych, którzy wyrażali zaufanie do biznesu wzrósł do 58 proc., wobec 53 proc. przed rokiem. Chociaż na niektórych dojrzałych rynkach spadek zaufania do biznesu był dwucyfrowy. Największą estymą i zaufaniem biznes cieszy się w Meksyku (82 proc.) i w Indiach (81 proc.), najmniej ufności pokłada się w Korei Południowej (31 proc.) i w Rosji (40 proc.).

Reklama

Na świecie więcej ufa się ludziom biznesu niż politykom. W Polsce biznesmenom wierzy 47 proc. badanych, podczas gdy politykom – 34 proc. W Niemczech to stosunek 65 proc., do 36 proc.

Pomimo braku zaufania do rządów, zwiększają się apele o regulacje prawne. Ale jeśli na świecie co najmniej połowa ankietowanych sądzi, że władze niedostatecznie regulują działalność biznesu, to w Polsce tego zdanie jest tylko 34 proc. osób, czyli najmniej po Singapurze (25 proc.), Japonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Niemczech to stanowisko 38 proc. badanych, ale w Hongkongu – 61 proc., a w Rosji – 54 proc.

Wskaźnik zaufania według ankietowanych krajów / Media

Zaufanie do banków spadło poniżej 50 proc. na dwóch trzecich badanych rynków. Najmniej zaufania do tych instytucji – tylko 11 proc. – mają ankietowani z Irlandii, 19 proc. w Hiszpanii i 22 proc. w Wielkiej Brytanii.

Edelman przeprowadził badania wśród 4800 osób z 20 krajów, adresując ankietę do przedstawicieli „poinformowanej opinii publicznej”, rekrutujących się spośród absolwentów, którzy ukończyli co najmniej college’u i nalezą do grupy 25 proc. najwyżej zarabiających w danej grupie wiekowej w swoim kraju.

Badanie firmy Edelman, zwane Barometrem Zaufania (Trust Barometer) są juz od kilku lat ogłaszane na otwarciu dorocznych spotkań Światowego Forum Gospodarczego w Davos.