Międzynarodowy Fundusz Walutowy udostępnił Polsce Elastyczną Linię Kredytową. Jak poinformowało późnym wieczorem ministerstwo finansów,
Rada Wykonawcza Funduszu zatwierdziła wniosek polskich władz o udostępnienie takiej linii w wysokości blisko 34 miliardów dolarów. Polska - jak zaznaczono - traktuje to jako instrument zapobiegawczy i nie zamierza korzystać z tych pieniędzy.

Resort podkreśla, że elastyczna linia kredytowa jest przyznawana jedynie krajom o wyjątkowo stabilnych fundamentach makroekonomicznych i skutecznej polityce gospodarczej. Warunkiem udzielenia linii jest pozytywna ocena dotychczasowej polityki makroekonomicznej kraju. W przekonaniu funduszu, taka decyzja wzmocni zdolność polskich władz do działania w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

Ministerstwo finansów zwraca uwagę, że udostępnienie Polsce linii kredytowej odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji gospodarki, bezpieczeństwa gospodarczego państwa, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych.

Dotychczasowe linie pomogły Polsce utrzymać w okresie kryzysu dostęp do finansowania rynkowego, sprzyjając obniżaniu premii za ryzyko na rynkach finansowych, co pozwoliło zmniejszać koszty obsługi zagranicznego zadłużenia - zaznacza resort.