Co kupujemy za granicą?

Z przeprowadzanych ankiet wynika, że najpopularniejszą kategorią oprócz Inne (39%) są dobra wirtualne (23%). Następna w kolejności jest elektronika (15%), ubrania (11%) oraz kosmetyki i biżuteria - poniżej 10%.

Co kupujemy za granicą

Co kupujemy za granicą

źródło: Materiały Prasowe

Polskie skrajności

W danych zebranych w ramach badania „Dostępność marek w Europie Środkowej i Wschodniej” PayPal najliczniej reprezentowane są skrajne wartości. Około23% pytanych nie wydaje więcej niż 100 zł, prawdopodobnie w tej kategorii dominują zakupy dóbr wirtualnych.

Kto wydaje najwięcej w regionie

Kto wydaje najwięcej w regionie

źródło: Materiały Prasowe

Zaraz potem mieści się grupa użytkowników nie wydających więcej niż 299 zł. Na tym tle dosyć wyraźnie rysuje się grupa użytkowników, którzy wydali 900 zł i więcej. W innych krajach regionu, ostatnia grupa jest jeszcze większa – 26% na Węgrzech, 33% w Czechach i aż 39% w Rumunii i na Słowacji.

Ile Polacy wydają w zagranicznych sklepach

Ile Polacy wydają w zagranicznych sklepach

źródło: Materiały Prasowe

Wykształceni kupują chętniej za granicą

Średnia wieku osób kupujących online za granicą to ok. 35 lat. 57% ankietowanych legitymuje się wykształceniem średnim lub wyższym. Wieś reprezentuje zaledwie 13% badanych. Ponad połowa respondentów mieszka w małych lub średnich miastach, a 33% badanych to mieszkańcy największych aglomeracji. W 2012 r.prawie jedna trzecia ankietowanych kupowała na rynkach zagranicznych przynajmniej 1-2 razy na trzy miesiące.

Jak często Polacy kupują za granicą

Jak często Polacy kupują za granicą

źródło: Materiały Prasowe

Rzadziej niż raz w roku za granicą kupowałotylko 17% pytanych. Większość, aż93% kupujących za granicą, to osoby dobrze obeznane z Internetem korzystające z niego więcej niż pięć lat.