„Przy założeniu obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w bieżącym roku do poziomu 1,9% oraz obniżenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 2,5% prognozujemy, iż do końca 2013 roku może ogłosić upadłość około 325 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 67,5% więcej w stosunku do 2012 roku (194 upadki). W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność 988 spółek prawa handlowego (w 2012 r. 683 upadki), co stanowi wzrost o 44,7%" – podano w raporcie.

W 2013 r o 50 proc. więcej bankructw niż w 2012 r

W całym 2013 roku liczba upadłości przekroczy 1300 i wyniesie około 1313 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 49,7% więcej niż w 2012 roku.

Słabnący popyt wewnętrzny i spadek eksportu, szczególnie do Niemiec

„W pierwszej połowie 2013 r. dla polskich przedsiębiorców czynnikiem zagrożenia będzie słabnący popyt wewnętrzny spowodowany wzrostem bezrobocia oraz niską dynamiką płac. Wkroczenie Rady Polityki Pieniężnej na ścieżkę obniżania stóp procentowych stanowi pozytywny impuls, który gospodarka zacznie odczuwać na wiosnę bieżącego roku" - podano w raporcie.

Natomiast zewnętrznym czynnikiem powodującym wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej będą, według Korporacji, problemy gospodarcze strefy euro, w tym naszych głównych partnerów handlowych w szczególności Niemiec, będących głównym odbiorcą polskiego eksportu (ok. 25%).

Liderem bankrutów branża budowlana

KUKE ocenia, że wśród liderów jeśli chodzi o bankructwa prym będzie wiodła branża budowlana. Szczyt fali bankructw w tej branży nastąpi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jest to związane z wyhamowaniem inwestycji infrastrukturalnych, nadpodażą mieszkań oraz obostrzeniami w kredytowaniu zakupu własnego lokum przez osoby fizyczne.

Tymczasem z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, iż w grudniu upadłość ogłosiło 80 firm. Było to o 7,0% mniej firm niż w listopadzie, w którym zanotowano 86 takich zdarzeń oraz 27,0% więcej niż w grudniu 2011 r., kiedy to ogłoszono upadłość 63 firm.

"Tym samym liczba ogłoszonych upadłości w Polsce w 2012 roku zbliżyła się do 900, ostatecznie bowiem zakończyło w ten sposób swoją działalność 877 firm, czyli o 21,8% więcej niż w roku ubiegłym. Suma ogłoszonych upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po grudniu okazała się o 2,0% wyższa od zanotowanej po listopadzie (860). Przed rokiem tj. po grudniu 2011 r. roczna suma upadłości wynosiła 720 firm" - podała Korporacja.

Wysoki poziom bankructw można obserwować w branżach: budowlanej, meblarskiej jak również wśród podmiotów zajmujących się rekreacją.