"Po trzech kwartałach 2012 wartość rynku samych wierzytelności konsumenckich wyniosła 5,17 mld zł. Na koniec roku ta wartość powinna przekroczyć 6 mld zł. Niemal wszyscy analitycy są zgodni, że w tym roku wartość rynku również będzie rosła.

Po pierwsze, na rynku jest dużo wierzytelności powstałych w okresie kryzysu lat 2008-2009 - tylko jeden lub dwa banki nie sprzedają wierzytelności z tego okresu, ponadto sytuacja finansowa Polaków pogarsza się - po trzecim kwartale widać było, że w ciągu trzech miesięcy wartość zadłużenia wzrosła o 950 mln zł. Około 4,5 mln spraw toczy się u komorników i tych spraw wciąż przybywa" - powiedział ISBnews Andrzejewski. 

Podkreślił, że w samym IV kwartale 2012 roku dwa banki wystawiły portfele detaliczne o łącznej wartości nominalnej 900 mln zł i ostatnie 3 miesiące ub. roku będą wyróżniały się charakterystyczną dla branży wyższą aktywnością w odniesieniu do liczby wystawianych na sprzedaż wierzytelności. 

W jego ocenie, ten rok może przynieść także większą aktywność SKOK-ów oraz pojawienie się wierzytelności sprzedawanych przez banki spółdzielcze.

Dochodzą nowi dłużnicy -banki spółdzielcze

"Sądzę, że w tym roku rynek może wzrosnąć o około 20%, jeśli dołączą SKOK-i i banki spółdzielcze" - powiedział Andrzejewski. 

Dodał, że biorąc pod uwagę liczbę SKOK-ów wartość rynku dodatkowo może wzrosnąć o kwotę do 1 mld zł w 2013 r. 

"Na rynku obrotu wierzytelnościami pojawiają się także banki spółdzielcze. Na razie są na etapie uczenia się mechanizmów obrotu wierzytelnościami i te portfele na początku nie będą duże, ale tu ważny będzie proces uświadamiania sobie, że na wcześniejszym etapie procesu sprzedaży wierzytelności będą mogły uzyskać lepszą cenę" - zaznaczył. 

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym GPW w Warszawie. W 2011 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 14,70 mln zł, przy przychodach na poziomie 41,11 mln zł.