Koniec z blaszkami i notesami w listach. Rynek usług pocztowych został zliberalizowany.

Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nadzoruje rynek pocztowy, przypomina, że konkurenci Poczty Polskiej stosowali różne metody obchodzenia prawa. Już nie muszą tego robić, bo teraz każda firma może dostarczać listy bez ograniczeń wagowych. Nowe prawo znosi ograniczenia w doręczaniu listów o ciężarze do 50 gramów.

W praktyce jednak Poczta Polska zachowuje część przywilejów. Wciąż jedynie datownik tej firmy będzie miał charakter urzędowego poświadczenia - tłumaczy rzecznik UKE. Ma to znaczenie kiedy ważny jest termin dostarczenia dokumentu do urzędu, na przykład rozliczenia podatkowego. Tylko skorzystanie z usług państwowej firmy pozwala wysłać list tuż przed upływem określonej daty, bo liczy się data na stemplu pocztowym, a nie dostarczenia przesyłki.

Jeszcze przez trzy lata Poczta Polska będzie świadczyła tak zwaną usługę powszechną, która musi być dostępna dla każdego mieszkańca Polski po przystępnej cenie. W tym czasie zostanie rozpisany konkurs, który wyłoni operatora do usługi powszechnej na 10 lat.

Poczta Polska jako jedyna nadal będzie też mogła wydawać znaczki pocztowe.