W 2012 roku MON wywiązało się z wszystkich zobowiązań finansowych, na ocenę wykonania całego budżetu jest jeszcze za wcześnie - powiedział we wtorek PAP rzecznik resortu obrony Jacek Sońta.

"MON zrealizowało wszystkie zobowiązania finansowe w 2012 r., realizacja budżetu jest zadowalająca" - powiedział Sońta. Zwrócił uwagę, że oszczędności w budżecie MON udało się poczynić m.in. dzięki zmniejszeniu kontyngentu w Afganistanie, kwotowej waloryzacji emerytur, zmniejszeniu wydatków sprzyjały także przetargi w informatyce i łączności, objęte szczególnym nadzorem CBA i SKW. "Co do problemów, to należy zwrócić uwagę na przedłużające się prace badawczo-rozwojowe i niedotrzymywanie terminów przez kontrahentów wykonujących remonty i modernizacje sprzętu Marynarki Wojennej, na co minister Tomasz Siemoniak zwracał uwagę już pod koniec listopada" - dodał Sońta.

Odnosząc się do wtorkowej publikacji w internetowym serwisie "Rzeczpospolitej" rzecznik podkreślił, że nie ma jeszcze danych z wykonania budżetu MON za ubiegły rok. Nie potwierdził też liczb podanych w artykule.

"Według szacunkowych danych wykonanie drobnych remontów w 2012 r. przebiegło zgodnie z planem, oddano kilkanaście ważnych inwestycji, w tym ciągnące się od lat. Największe kwotowo opóźnienie dotyczy Muzeum Wojska Polskiego, ale przyczyny leżą w dużej części poza MON" - zaznaczył Sońta. Podkreślił, że "podane przykłady nie dotyczą niekompetencji i nieudolnych przetargów MON, lecz wdrożeń i zamówień w przemyśle zbrojeniowym". Przypomniał, że w październiku zmieniono kierownictwo odpowiedzialnego za zakupy Inspektoratu Uzbrojenia, a każdy przypadek problemów z wydatkowaniem pieniędzy na ten cel jest szczegółowo analizowany.

Ubiegłoroczny budżet obronny wyniósł 29,5 mld zł, z tego ponad 7 mld przeznaczono na wydatki majątkowe - zakupy sprzętu, remonty i inwestycje.

Według wtorkowej publikacji "Rz" armii nie udało się wydać w zeszłym roku na zakupy nowego uzbrojenia i inwestycje budowlane co najmniej 800 mln złotych, w tym ponad 300 mln zł na samo nowe uzbrojenie. Powodem miały być błędy w przygotowywaniu przetargów i przewlekanie rozstrzygnięć.

Przedstawiony ostatnio najnowszy plan modernizacji sił zbrojnych zakłada, że wydatki na ten cel wyniosą w latach 2013-22 130 mld zł. Priorytety planu to modernizacja obrony powietrznej, w tym wyposażenie jej w zdolności zwalczania rakiet, zapewnienie mobilności wojsku, m. in. przez zakup 70 nowych śmigłowców, systemy łączności i dowodzenia, a także bezzałogowe środki rozpoznania i ataku.