Na koniec trzeciego kwartału 2012 roku liczba nowych miejsc pracy stworzonych w SSE wyniosła 186,58 tys. wobec 183,53 tys. na koniec drugiego kwartału i 179,99 tys. na koniec trzeciego kwartału 2011 roku.