Wartość inwestycji w czternastu SSE na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 83,87 mld zł wobec 82,24 mld zł na koniec drugiego kwartału i 77,25 mld zł na koniec trzeciego kwartału 2011 roku - podało ministerstwo gospodarki, badające efekty inwestycji w SSE.

Na koniec trzeciego kwartału 2012 roku liczba nowych miejsc pracy stworzonych w SSE wyniosła 186,58 tys. wobec 183,53 tys. na koniec drugiego kwartału i 179,99 tys. na koniec trzeciego kwartału 2011 roku.