Janusz Piechociński powiedział reporterom Informacyjnej Agencji Radiowej i PAP, że decyzja to wyjście na przeciw dużemu zainteresowaniu inwestorów Polską. 

Minister gospodarki chce, aby Strefy nie były faworyzowane w stosunku do okolicznych firm, które działają poza ich obrębem. Dodał, że wspierane w ramach stref przedsiębiorstwa powinny wprowadzać do Polski nowoczesne technologie

Janusz Piechociński poinformował, że około 70 procent warunków funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych już opracowano. Resorty gospodarki i finansów pracują nad uzgodnieniem pozostałych. 

Strefy to obszary, które utworzono, żeby zachęcić firmy do inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Obecne prawo przewiduje , że działające tam firmy będą wspierane, między innymi zachętami podatkowymi, do końca 2020 roku.