STYCZEŃ

13.01 - Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę przewidującą kwotową waloryzację rent i emerytur w 2012 r.; wszystkie świadczenia wzrosły o 71 zł. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, ale złożył, w tzw. trybie następczym, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy jest zgodna z konstytucją. Ustawę zaskarżył do TK także Rzecznik Praw Obywatelskich. W grudniu TK uznał, że ustawa była zgodna z konstytucją.

27.01 - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz firma Społem Plus złożyły oferty wiążące w sprawie kupna kopalni Adamów i Konin.

27.01 - Sejm uchwalił budżet na 2012 r. z deficytem nieprzekraczającym 35 mld zł.

LUTY

1.02 - Weszła w życie podwyżka o 2 pkt proc. składek rentowych płaconych przez pracodawców. Składka wzrosła z wcześniejszych 6 proc. do 8 proc.; pracownik płaci nadal 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca - 6,5 proc.

24.02 - Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało ok. 7 proc. akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) po 19,2 zł za walor.

MARZEC

2.03 - Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra.

15.03 - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) otrzymał wyłączność na negocjację ws. kupna kopalni Adamów i Konin.

28.03 - Minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski poinformował, że MSP chce uzyskać 15 mld zł z prywatyzacji w latach 2012-2013.

KWIECIEŃ

1.04 - Weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, likwidująca zwolnienie z 19-proc. podatku Belki niektórych lokat bankowych.

02.04 - Minister skarbu państwa wstrzymał prywatyzację Krajowej Spółki Cukrowej. Domagali się tego m.in. plantatorzy buraków.

4.04 - Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którym zysk banku centralnego w 2011 r. wyniósł 8,6 mld zł. Kwota ta, pomniejszona o 5-proc. odpis na fundusz rezerwowy, została przekazana do budżetu państwa.

MAJ

9.05 - Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Główna stopa procentowa wzrosła do 4,75 proc. Dla niektórych ekonomistów podwyżka stóp w momencie widocznego spowolnienia gospodarki, była niespodzianką.

11.05 - Sejm uchwalił ustawę, która podwyższyła wiek emerytalny do 67. roku życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

11.05 - Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM) z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód wszczęła śledztwo ws. sprywatyzowanej rok temu spółki.

28.05 - MSP podpisało warunkową umowę sprzedaży Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin spółce ZE PAK.

CZERWIEC

22.06 - Ministerstwo Skarbu Państwa czasowo zawiesiło pierwszą ofertę publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości ze względu na niestabilną sytuację na rynkach kapitałowych.

LIPIEC

2.07 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (PHF) zdecydowało o postawieniu PHF w stan likwidacji.

13.07 - Komisja Trójstronna nie doszła do porozumienia ws. płacy minimalnej w 2013 r., w związku z tym w przyszłym roku wyniesie ona tyle ile zaproponował rząd, czyli 1600 zł.

18.07 - Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces budowy księgi popytu na 95 mln akcji PKO PB spośród 512 mln 406 tys. 277 akcji spółki należących do Skarbu Państwa. Cena została ustalona na 32,50 zł za akcję.

20.07 - Minister finansów Jacek Rostowski wyraził zgodę na przekazanie 0,5 mld zł z Funduszu Pracy na finansowanie przez urzędy pracy zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych. Wnioskodawcą był minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślał, że dzięki uruchomieniu tych środków szanse na aktywizację zawodową - poprzez m.in. staże, i szkolenia - będzie miało 80 tys. osób.

SIERPIEŃ

13.08 - Parabank Amber Gold przestał wypłacać pieniądze klientom, a jego właściciel Marcin P. ogłosił likwidację firmy. Śledztwo dotyczące spółki wszczęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w efekcie Marcina P. aresztowano i postawiono mu zarzuty. Problemom parabanków poświęcono posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

20.08 - Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratur doniesienia ws. kilkunastu parabanków, które przyjmują depozyty od swoich klientów. Wśród tych podmiotów znalazły się m.in.: Finroyal FRL Capital Limited, Flexworld Inc., Weksel Bank Aida System, GoGo20 Poland.

WRZESIEŃ

14.09 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim, która dostosowuje polskie przepisy dotyczące obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów do unijnego prawa. W efekcie jednolity sposób obliczania umożliwia konsumentom porównanie ofert kredytodawców z różnych państw członkowskich.

PAŹDZIERNIK

12.10 - Premier Donald Tusk podczas swojego tzw. drugiego expose zapowiedział stworzenie specjalnej spółki, która ma realizować program "Inwestycje Polskie". Operatorem będzie BGK, który otrzyma 40 mld zł do 2015 r. na realizację zadań. Pieniądze mają pochodzić z udziałów w państwowych spółkach Skarbu Państwa.

18.10 - Resort skarbu dopuścił należącą do Grupy Gremi spółkę Jupiter NFI do dalszego etapu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita".

LISTOPAD

07.11 - Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Główna stopa spadła do 4,5 proc. Prezes NBP Marek Belka poinformował, że to początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

12.11 - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje zmiany w ulgach podatkowych m.in. internetowej, na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów przez twórców, np. dziennikarzy.

16.11 - Sejm przyjął tzw. trzecią ustawę deregulacyjną. Zakłada ona m.in. wprowadzenie dla małych firm możliwości kasowego rozliczania VAT, czyli płacenia podatku dopiero po uzyskaniu płatności za fakturę. Ustawa ma za zadanie ograniczyć zatory płatnicze oraz poprawić płynność finansową polskich przedsiębiorców.

GRUDZIEŃ

5.12 - Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych, po obniżce stopa referencyjna wynosi 4,25 proc.

5.12 - Ministerstwo Skarbu Państwa odstąpiło od negocjacji ws. nabycia 85 proc. akcji mazowieckiego przedsiębiorstwa przewozowego Polonus.

12.12 - Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu oferty sprzedaży akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

12.12 - Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2013 r. Zakłada ona, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35,6 mld zł, a dochody wyniosą 299,4 mld zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 335 mld zł. Zgodnie z ustawą przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

12.12 - Sejm znowelizował ustawę o finansach publicznych, która ma ograniczyć wpływ wahań kursów walut na ewentualne uruchomienie procedur ostrożnościowych.

14.12 - Resort skarbu zdecydował o przeprowadzeniu prywatyzacji PHN w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji na giełdzie, a drugi - sprzedaż znaczącego pakietu inwestorowi branżowemu.

19.12 - Trybunał Konstytucyjny uznał, że kwotowa waloryzacja rent i emerytur, która miała miejsce w 2012 r. była zgodna z Konstytucją.