W sierpniu w PGNiG ogłoszono program dobrowolnych odejść (PDO). W okresie jego obowiązywania od 10 września do 31 października chęć skorzystania z PDO zgłosiło około 1000 pracowników, co stanowi 11 proc. zatrudnienia w PGNiG.

W środę poinformowano również, że dotychczasowa reorganizacja PGNiG objęła centralę oraz oddziały spółki. Zmiany polegały na spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie biur w departamentach, znacznej redukcji stanowisk kadry zarządzającej oraz połączeniu działów o podobnych kompetencjach i zlikwidowaniu stanowisk o zbliżonych zakresach obowiązków.

W wyniku redukcji zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych zmalało o 298 osób (przed zmianą 677 osób).

PGNiG wchłonie PGNiG Energia

W środę koncern w komunikacie podał, że w związku z realizacją nowej krótkoterminowej strategii na lata 2012-2014, PGNiG połączy się z PGNiG Energia. PGNiG Energia jest spółką w 100 proc. zależną od PGNiG.

Koncern ogłosił także "Krótkoterminową strategią budowania wartości GK PGNiG na lata 2012-2014". Jej wdrożenie ma umożliwić powstanie ok. 15 mld zł nadwyżki do 2020 roku.

Ostra restrukturyzacja - z 50 zostanie 14 spółek

Prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa poinformowała na konferencji prasowej, że docelowo liczba spółek w grupie kapitałowej PGNiG ma spaść do 14 z 50.

Natomiast Mirosław Szkałuba, wiceprezes PGNiG podał, że do maja 2013 r. spółka chce rozpocząć wydobycie w Pakistanie. Planuje także wywiercić co najmniej trzy otwory w Libii i dwa w Egipcie. Dodał, że do 2014 r. spółka wywierci 33 otwory.

"Wyniki badań pozwalają przygotować front wierceń na przyszłe lata. To daje potencjał do wierceń do 150 otworów w najbliższych latach. Mówię o perspektywie 2-3 lat" - wskazał.

PGNiG podtrzymał cele strategiczne dotyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu ziemnego do 6,2 mld m sześc. i ropy do ok. 1,8 mln ton rocznie w perspektywie 2015 roku.

Jak podano, w ramach obszaru poszukiwań i wydobycia spółka będzie kontynuować rozpoznanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na posiadanych koncesjach, głównie w Pomorskiem i Lubelskiem. Ponadto PGNiG chce zintensyfikować poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w kraju na ok. 80 koncesjach.

PGNiG poinformował również, że zoptymalizuje działalność poszukiwawczą i wydobywczą poza granicami Polski.

Dodano, że prace poszukiwawcze obejmują również współpracę z partnerami zewnętrznymi w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Giełdowa spółka PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. Spółka jest liderem rynku gazu w Polsce. Ma 96 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu (także niekonwencjonalnego) oraz 225 koncesji na wydobycie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych. PGNiG ma licencje poszukiwawcze m.in. w Egipcie, Libii i Pakistanie.