Zgodnie z propozycją prezydenta w latach 2014-2023 z budżetu państwa corocznie na ten cel mają być przeznaczane kwoty wynikające ze wzrostu PKB. Jak podało CIR, "rząd podziela pogląd, że dofinansowanie systemu obrony powietrznej jest jedną z najpilniejszych i najważniejszych potrzeb warunkujących stały rozwój potencjału armii". Rada Ministrów uważa, że system obrony powietrznej powinien być zdolny zwalczać zagrożenia z powietrza - od śmigłowców i samolotów po rakiety manewrujące i balistyczne, priorytetem powinna być jednak obrona przeciwrakietowa.

Projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych prezydent przesłał do Sejmu we wrześniu. Zgodnie z tą ustawą na obronność przeznacza się co najmniej 1,95 proc. PKB. Prezydent zaproponował, by kwoty wynikające ze wzrostu PKB przeznaczać właśnie na finansowanie obrony przeciwrakietowej, uznanej za najpilniejszą potrzebę polskiego wojska. Podpisując projekt kierowany do Sejmu, prezydent podkreślał, że dokument powstał w porozumieniu z MON.

Dzięki stabilnemu finansowaniu armia ma do 2023 r. otrzymać mobilny system przeciwrakietowy zapewniający ochronę wybranych obszarów - ważnych obiektów lub dużych zgrupowań wojsk, a w razie potrzeby także kontyngentów za granicą. Polski system ma się nadawać do samodzielnego użycia dla obrony terytorium kraju, ma też być w pełni kompatybilny i zintegrowany z systemem budowanym przez NATO.