"Od 1 stycznia 2013 roku obniżone stawki MTR (Mobile Termination Rate - płaci je operator sieci, z której jest wykonywane połączenie - operatorowi sieci, do której połączenie to jest przekazywane - PAP) zaczną obowiązywać w rozliczeniach międzyoperatorskich" - podało UKE.

W komunikacie wskazano, że decyzje podpisane przez Prezes UKE Magdalenę Gaj dotyczą: Aero2, Centernet, Mobyland, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Telefonia Komórkowa Centertel.

"Decyzje wprowadzają nowe stawki za zakańczanie połączeń na jednolitym poziomie dla wszystkich sieci telefonii komórkowej. W pierwszej połowie 2013 r. operatorzy będą mogli stosować przejściową stawkę MTR w wysokości 8,26 groszy za 1 minutę połączenia głosowego. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie docelowe stawki MTR na jednolitym dla wszystkich operatorów sieci komórkowych poziomie 4,29 groszy za 1 minutę, w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego" - napisano.

Zgodnie z informacją UKE w zależności od operatora sieci telefonii komórkowej, docelowa obniżka stawek MTR w rozliczeniach hurtowych wyniesie od 65 proc. do 85 proc.

"Zdaniem Prezesa UKE wdrożenie nowych zasad rozliczeń międzyoperatorskich wprowadza długo oczekiwaną przez konsumentów symetrię w opłatach za połączenia do każdej sieci komórkowej, jak również powinno przełożyć się na dalsze spadki cen detalicznych za połączenia telefoniczne" - poinformowano.

W komunikacie wskazano, że decyzje o wprowadzeniu nowych stawek MTR uzyskały akceptację Komisji Europejskiej. Podkreślono, że decyzje zawierają rygor natychmiastowej wykonalności.

"Oznacza to, że obowiązki regulacyjne nałożone niniejszymi decyzjami i wprowadzone nimi niższe stawki MTR, powinny być wdrażane przez operatorów sieci ruchomych w drodze odpowiednich aneksów do umów międzyoperatorskich natychmiast po doręczeniu tych decyzji, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE, co było wielokrotnie podnoszone także przez Komisję Europejską w trakcie prac nad decyzjami ustalającymi poziom MTR na rynku polskim" - wyjaśniono.