IBM przeprowadziło badania, które pokazują, jak radykalnie zmieniają się postawy konsumentów w świecie coraz bardziej zdominowanym przez Internet i serwisy społecznościowe – podaje portal advanced-television.com.

Sondaż wśród ponad 2000 mieszkańców z różnych rejonów Wielkiej Brytanii dowiódł, że - pomimo życia w dobie natłoku informacyjnego – konsumenci są coraz bardziej analityczni przy podejmowaniu decyzji, rozwijając doskonale umiejętności dokonywania selekcji i porównań w celu szybkiego podejmowania ocen w różnych dziedzinach swego życia.

Badania w szczególności potwierdziły że:
- 62 proc. konsumentów uważa, że dzięki Internetowi i serwisom społecznościowym podejmowanie decyzji jest łatwiejsze niż jeszcze pięć lat temu,
- Media radiowo-telewizyjne wywierają na proces podejmowania decyzji pięciokrotnie mniejszy wpływ od serwisów online,
- Młodzi użytkownicy (w wieku 18-24 lat) dwukrotnie częściej sięgają po serwisy społecznościowe przed zakupami niż użytkownicy w wieku 35. i więcej lat,
- Konsumenci obecnie oceniają opinie zamieszczane w sieci na równi z sugestiami przyjaciół i rodziny,
- Znaczący wpływ na wiarygodność opinii, zwłaszcza wśród młodych użytkowników, ma stosowane przez autora opinii nazewnictwo i gramatyka.