Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.