Ekonomista BGŻ Dariusz Winek o środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP w skali rocznej będzie wynosić od czwartku 4,25 proc., stopa lombardowa 5,75 proc., depozytowa 2,75 proc., a redyskonta weksli 4,50 proc.:

"Zgodnie z oczekiwaniami, na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Decyzja ta jest częściowo rozczarowaniem, ponieważ po słabych danych odnośnie wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale na rynku pojawiły się oczekiwania na odważniejszą skalę redukcji oprocentowania. Niemniej jednak spodziewany silny spadek inflacji w najbliższych miesiącach przyczyni się do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej.

Obecnie szacujemy, że inflacja może znaleźć się w celu NBP (2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc.) już w styczniu, a na koniec pierwszego kwartału obniżyć się do 1,8 proc. Przy realizacji takiego scenariusza inflacyjnego oraz dalszego spadku tempa wzrostu gospodarczego do ok. 0,5 proc. w pierwszym kwartale, można oczekiwać kontynuacji cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w nowym roku. Kolejna obniżka stóp procentowych czeka nas zapewne już w styczniu".