"Polska gospodarka, która zgodnie z danymi GUS-u wzrosła w III kwartale o 1,4 proc. rdr oraz o 0,4 proc. kdk, równa w dół do innych państw regionu, gdzie eksport jest jedynym motorem wzrostu. Oddolne ryzyko dla naszej prognozy PKB za 2012 r. wynoszącej 2,3 proc., po ogłoszeniu wyników za III kw. jest wyższe" - napisano w komentarzu.

Według GUS nadwyżka eksportu wniosła do PKB 2,1 proc., podczas gdy spożycie gospodarstw domowych w III kwartale wzrosło o 0,1 proc. rok do roku i zmniejszyło się o -0,1 proc. kwartał do kwartału.

Analitycy MS sądzą też, że wskaźniki przyjęte przez rząd w projekcie budżetu na 2013 r. mogą okazać się zbyt optymistyczne w świetle niepewnej perspektywy wzrostu (Morgan Stanley zakłada przyszłoroczny PKB na poziomie 1,5 proc.) wobec 2,2 proc. w projekcie budżetu, 1,5 proc. w listopadowym raporcie NBP i 1,8 proc. Komisji Europejskiej.

"Ministerstwo Finansów przyjmuje też zbyt optymistyczne założenia wobec krajowego spożycia indywidualnego, mającego zasadnicze znaczenie dla pośrednich przychodów podatkowych budżetu, będących największą w nich pozycją" - napisano.

Ministerstwo Finansów założyło w projekcie budżetu realny przyrost indywidualnego spożycia krajowego na 2,3 proc. w porównaniu z przewidywanym przez MS przyrostem o 1,3 proc. Także wskaźnik średniorocznej inflacji (2,7 proc.), przyjęty przez resort finansów, według MS wygląda na zawyżony (bank ze swej strony przewiduje 2,3 proc.).

"Wprawdzie Ministerstwo Finansów jest w wygodnym położeniu, ponieważ już teraz zapewniło sobie 20 proc. potrzeb finansowych na 2013 r., ocenianych na 145 mld zł, a na przekroczenie progów długu do PKB w krótkim czasie nie zanosi się, ale fiskalnego ryzyka w 2013 r. nie powinno się nie doceniać" - napisano w komentarzu.

MS oczekuje obniżki podstawowych stóp procentowych w najbliższą środę o 25 pb. (PAP)

asw/ osz/ pad/