Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,6 proc. rok do roku, po spadku o 5,2 proc. we wrześniu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,7 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w październiku rdr o 0,6 proc., a mdm wzrosła o 1,9 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w październiku w ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosła o 1,8 proc., natomiast w porównaniu z wrześniem wzrosła o 3,7 proc.

Produkcja przemysłowa w październiku 2012 r. wzrosła w 27 działach gospodarki, spadła zaś w 7 - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,9 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych - o 12,2 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 11,0 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 10,2 proc., artykułów spożywczych - o 8,8 proc. oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 8,5 proc.' - napisano.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji metali - o 8,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 4,9 proc., mebli - o 4,5 proc. oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 1,7 proc." - dodano.