Transza 2,5 mld euro, która stanowi część opiewającego na łącznie 78 mld euro programu pomocowego, zostanie udostępniona Lizbonie prawdopodobnie w styczniu. Podstawą decyzji o jej uwolnieniu jest pozytywny bilans najnowszego kwartalnego raportu kredytodawców, nazywanych popularnie trojką.

Według raportu Portugalia dokonała "solidnych postępów" w realizacji przedsięwzięć oszczędnościowych i reformatorskich. Dokument ten muszą jeszcze zatwierdzić gremia europejskie i rada wykonawcza MFW.