Od początku uruchomienia programów do 11 listopada 2012 r. złożono 245 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 518,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 77 tys. 21 umów o dofinansowanie na 326,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 225,8 mld zł, co stanowi 80 proc. alokacji na lata 2007-2013.