W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,4 proc.