Średnia cena gruntów rolnych, sprzedawanych przez Agencję Rynku Rolnego w trzecim kwartale 2012 r. wyniosła 20 tys. 557 zł za hektar i była o 11 proc. wyższa od średniej ceny z drugiego kwartału. W ciągu roku cena ta wzrosła o 20 proc. - podała w komunikacie ANR.

Cena gruntów w trzecim kwartale br. została określona na podstawie prawie 3,2 tys. umów sprzedaży, obejmujących ponad 24,7 tys. ha. Rzecznik ANR Grażyna Kapelko zaznaczyła, że istotny wzrost przeciętnej ceny ma związek m.in. ze sprzedażą przetargową w trzecim kwartale bardzo dobrych jakościowo gruntów rolnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Agencja podała, że w przetargach najwyższe ceny uzyskano w województwach: dolnośląskim (32,7 tys. zł/ha), wielkopolskim (27,9 tys. zł/ha) i opolskim (23,9 tys. zł/ha). Najniższe - tradycyjnie już, jak podkreśla ANR - w województwach: świętokrzyskim (13,2 tys. zł/ha), lubuskim (13,3 tys. zł/ha) i lubelskim (13,6 tys. zł/ha). Najdrożej - średnio po 22,7 tys. za hektar zł sprzedawano areały powyżej 300 ha, najtaniej w grupie obszarowej 1-10 ha - średnio po 16,1 tys. zł za hektar.

ANR poinformowała też, że w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. sprzedała już prawie 87 tys. hektarów gruntów rolnych. 30 września Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało prawie 1,85 mln ha, w tym prawie 1,38 mln ha w dzierżawie.

Reklama

Najwięcej gruntów w państwowym Zasobie znajduje się na terenie północnych i zachodnich województw, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys. ha), w Wielkopolsce (260,7 tys. ha), na Dolnym Śląsku (247,5 tys. ha) oraz na Warmii i Mazurach (220,5 tys. ha).

Z danych Agencji wynika, że 20 lat temu hektar ziemi rolnej kosztował średnio 500 zł, a cena ziemi rolnej od tego czasu prawie stale rosła, spadała jedynie w latach 1999-2001. Zdecydowane przyspieszenie wzrostu nastąpiło około roku 2003, tuż przed przystąpieniem Polski do UE. Od tego czasu wzrost jest dość jednostajny i zdecydowanie szybszy niż dekadę wcześniej, za wyjątkiem lat 2009 i 2010, kiedy to wzrost był minimalny.