Urząd Komunikacji Elektronicznej, operatorzy telekomunikacyjni, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych podpisali w piątek memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych.

Prezes UKE Magdalena Gaj oraz pozostali sygnatariusze porozumienia chcą wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską - m.in. zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów i wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług.

"Zagwarantowanie konsumentom jak najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych oraz rzetelnej informacji na temat parametrów tych usług traktuję jako jedno z najważniejszych zadań prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (...) Bardzo mnie cieszy tak duże zainteresowanie zarówno po stronie środowisk naukowych, jak i operatorów, przedstawicieli stowarzyszeń i izb branżowych. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji projektu naszego porozumienia" - powiedziała na konferencji prezes UKE Magdalena Gaj.

Podczas konferencji w siedzibie UKE podpisy pod tekstem memorandum, oprócz Gaj, złożyli też przedstawiciele firm (Exatel, INEA, Interkam, Netia, Niezależny Operator Międzystrefowy, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Telefonia Komórkowa Centertel, PSTD, Systemics PAB, Telefonia Dialog, Telekomunikacja Polska, TK Telekom i UPC Polska) izb gospodarczych (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji) oraz instytucji naukowych (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe).

Kolejnym etapem współpracy będzie powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia, który następnie uzgodni metodę pomiaru i obliczania jakości usług telekomunikacyjnych. Lista obejmuje m.in.: czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej, czas oczekiwania na połączenie z infolinią operatora, czas usunięcia uszkodzenia lub awarii. Ponadto w zakresie usług internetowych zaproponowano m.in. pomiar prędkości transmisji danych.

Memorandum to inicjatywa o charakterze otwartym. Gaj podkreśliła, że Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca do włączenia się w działania wszystkich, którym zależy na podnoszeniu jakości usług dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.