Nowa prognoza Fedu zakłada wzrost PKB w 2013 roku o 2,5 do 3 proc. Wcześniejsza prognoza amerykańskiego banku centralnego z kwietnia mówiła o wzroście PKB o 2,2-2,8 proc. w 2013 roku. Wzrost w 2014 roku wyniesie w ocenie Fedu 3-3,8 proc. Wcześniej Fed zakładał wzrost o 3-3,5 proc. w 2014 roku.

Wcześniej w czwartek Fed poinformował, że rozpocznie program skupu obligacji zabezpieczonych hipotekami MBS wartych 40 mld USD miesięcznie. Nowy program skupu obligacji nie będzie ograniczony czasowo, a jeśli nie przyniesie on zakładanej poprawy na amerykańskim rynku pracy, jego wartość może zostać zwiększona.

Skup obligacji MBS przez Fed rozpocznie się w piątek, we wrześniu skupione zostaną obligacje warte 23 mld USD.

"Jeśli perspektywy wzrostu zatrudnienia nie poprawią się wyraźnie, Federalny Komitet Otwartego Rynku będzie kontynuował skup obligacji zabezpieczonych hipotekami, podejmie dodatkowy skup obligacji oraz użyje innych narzędzi, którymi dysponuje, jeśli będzie to wskazane" - ocenił Fed.

W ocenie amerykańskiego banku centralnego stopa bezrobocia w USA wyniesie średnio od 7,6 do 7,9 proc. w czwartym kwartale przyszłego roku. Wcześniej Fed mówił o bezrobociu granicach 7,5 do 8 proc. w tym okresie. W czwartym kwartale 2014 roku bezrobocie ma wynieść według nowych szacunków Fedu 6,7 do 7,3 proc., wcześniej mówiono o 7 do 7,7 proc.

Fed pozostawił w czwartek bez zmian główne stopy procentowe. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Jednocześnie Fed oświadczył, że zamierza pozostawić bez zmian w USA "wyjątkowo niskie stopy procentowe do połowy 2015 roku". Wcześniejsza deklaracja Fedu mówiła o zamiarze pozostawienia bez zmian stóp proc. do późnego 2014 roku.

"Wysoko akomodacyjna polityka monetarna będzie wskazana przez znaczny okres czasu, po tym jak umocni się ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych" - oświadczył Fed.

Fed poinformował, że wciąż będzie kontynuował "operację twist", zakładającą sprzedaż obligacji skarbowych, wartych łącznie 667 mld USD, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności.