Kokusai kupił w tym miesiącu polskie obligacje na kwotę 360 mln dolarów. Premie za polskie papiery spadły w tym roku o 124 punkty bazowe do rekordowo niskiego poziomu 4,19 proc. Obligacje zapewniają w 2012 roku zwrot rzędu 9,3 proc. w porównaniu z 8,8-proc. przeciętnym zyskiem bonów z innych rynków wschodzących, według indeksu GBI-EM, oraz 4,6-proc. zwrotem na wschodzących rynkach papierów dłużnych w Azji.

Zagraniczni inwestorzy, skuszeni jednym z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w UE, zwiększyli udział w polskich papierach dłużnych do 35 proc. Bloomberg przypomina, że zadłużenie Polski stanowiło 56,4 proc. PKB w roku 2011 wobec 87,3 proc. w krajach strefy euro.

“Ryzyko w przypadku Polski jest zdecydowanie niskie” – mówi Masataka Horii, menedżer w Kokusai Global, którego aktywa szacuje się na 18,9 mld dolarów – „Dzisiaj zwraca się głównie uwagę na wielkość długu w relacji do całej gospodarki’.

Daiwa SB Investment, która zarządza aktywami wartości 63,1 mld dolarów, “od wybuchu kryzysu zadłużeniowego w Europie” daje pierwszeństwo polskim obligacjom – podkreśla Kei Katayamam, menedżer funduszu.

Polska ma wyższy rating kredytowy od sześciu spośród 17. państw strefy euro, co pobudziło zakupy obligacji przez inwestorów pozbywających się papierów dłużnych Eurolandu. Kokusai już w zeszłym roku sprzedał obligacje Hiszpanii, Włoch i Belgii.

Polska jest dobrze postrzegana w Japonii, a azjatyckie banki centralne są zainteresowane obligacjami emitowanymi w złotych – podkreśla wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. W maju Polska sprzedała także obligacje denominowane w jenach, tzw. samuraje, za kwotę 25 mld jenów (313 mln dolarów) z terminem wykupu w 2017 roku. Była to druga oferta adresowana do indywidualnych inwestorów w Japonii.