"Wrzesień to drugi miesiąc z rzędu, gdy dynamika sprzedaży detalicznej spowalnia. Co więcej, w ujęciu realnym, czyli po skorygowaniu o inflację, dynamika sprzedaży we wrześniu znalazła się na minusie po raz pierwszy od kwietnia 2010 r.

Dane te wskazują na dalsze osłabienie popytu konsumpcyjnego, czemu sprzyja spadek płac w ujęciu realnym i trudna sytuacja na rynku pracy. Spodziewam się, że stopa bezrobocia wzrośnie w najbliższych miesiącach, w kierunku poziomu 13,5 proc. na koniec roku, co będzie negatywnie oddziaływało na dynamikę sprzedaży.

Dzisiejsze dane, wraz z niższą od oczekiwań inflacją, ujemną dynamiką produkcji przemysłowej oraz spadkiem płac realnych we wrześniu, wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez RPP w listopadzie.

W tym cyklu poluzowania polityki pieniężnej spodziewam się cięć stóp w sumie o 100 bp: dwóch obniżek po 25pb w tym roku (listopad i grudzień), oraz dwóch kolejnych po 25pb w I kwartale 2013 r. (luty i marzec)".