"Fundamentem bezpieczeństwa gospodarczego Polski była nasza polityka szybkiego wzrostu, połączonego z odpowiedzialnością finansową. Nie zgodziliśmy się na drastyczne ciecia wydatków w 2010 r., kiedy nam właśnie taką politykę podpowiadali niektórzy ekonomiści. Dzięki temu Polska miała w latach kryzysu największy skumulowany wzrost gospodarczy w całej Europie" - powiedział Rostowski podczas debaty nt. projektu budżetu na 2013 rok.

Minister podczas swojego wystąpienia w Sejmie przedstawia też slajdy dotyczące wyników gospodarczych Polski w ostatnich latach.

Jak mówił, w latach 2009-2012 r. Polska osiągnęła największy udział inwestycji publicznych w całej UE, poza jednym krajem unijnym. "Stało się to dzięki największemu wzrostowi inwestycji publicznych w PKB w całej Europie (...). A także dzięki głębokiej i odważnej reformie strukturalnej, jaką było wprowadzenie emerytur pomostowych, osiągnęliśmy znaczny wzrost zatrudnienia, i to pomimo kryzysu gospodarczego" - powiedział.

Rostowski: polityka kontrolowania wydatków dała już efekty

Prowadzona od początku rządów PO-PSL polityka trzymania w ryzach wydatków dała już pozytywne skutki, pozwoliła na zmniejszenie relacji długu publicznego do PKB - oświadczył w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski, prezentując projekt budżetu państwa na 2013 r.

Rostowski mówił też podczas wtorkowej debaty, że dzięki trzymaniu w ryzach wydatków bieżących sektora publicznego udało się sprowadzić ich relację do PKB do poziomu najniższego od początku transformacji. "Tylko twarde trzymanie bieżących wydatków pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji bez zapaści finansów publicznych i bez znaczącego wzrostu podatków" - powiedział Rostowski.

Dodał, że polityka trzymania w ryzach wydatków dała wymierne, pozytywne skutki, przyniosła spadek relacji długu publicznego do PKB. Pozwoliło to Polsce znaleźć się wśród czterech krajów UE, którym udało się to w pierwszym kwartale 2012 r. - wskazał minister, dodając, że pozostałe trzy kraje to Dania, Szwecja i Finlandia.

Jak mówił, wielkim wkładem w rozwój kraju jest zbudowanie od początku rządów koalicji do końca 2012 r. 1160 km autostrad i dróg ekspresowych. "To więcej niż zastaliśmy w całym kraju w 2007 r." - podkreślił Rostowski. Dodał, że w planach jest budowa 1000 km takich dróg do 2015 r.

Rostowski mówił też, że rząd prowadzi konsekwentną politykę deregulacji, dzięki czemu awansuje w światowych rankingach. Mówiąc o podniesieniu wieku emerytalnego do 67. lat, stwierdził, że rząd zapewnia w ten sposób wyższe i bezpieczne emerytury. "Rozpoczęliśmy budowę efektywnej polityki prorodzinnej i będziemy ją rozwijać. Zacznie to mieć pozytywny wpływ na rozwój po roku 2035, ale to tym bardziej powód, by zaczynać już dziś" - podkreślił minister.