W ujęciu miesięcznym miara ta nie zmieniła się.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym we wrześniu 3,4 proc. wobec 3,4 proc. w sierpniu.

Wrześniowa inflacja bazowa, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła rok do roku 2,9 proc. wobec 3,0 proc. w sierpniu.

Natomiast inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rok do roku we wrześniu 3,7 proc. wobec 3,8 proc. w sierpniu.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS we wrześniu wyniósł 3,8 proc. rdr.