Sprzedającym akcje spółki w ofercie publicznej będzie Skarb Państwa, który chce sprzedać cały swój 50-procentowy pakiet akcji w PAK i tym samym zakończyć prywatyzację tej spółki. Większość pozostałych akcji, też blisko 50 proc., znajduje się w rękach grupy Elektrim. 

Maksymalna cena 33 zł

"W dniu 9 października 2012 roku akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami oferty i po konsultacji z oferującym ustalił cenę maksymalną sprzedaży akcji sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości 33 zł" - napisano w aneksie do prospektu spółki.

Zapisy dla indywidualnych – 11-19 października

"W przypadku, gdy cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna, inwestorzy indywidualni nabędą akcje sprzedawane po cenie równej cenie sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych" - napisano w prospekcie.

Elektrownia Pątnów I.  Fot. mat. prasowe

Elektrownia Pątnów I. Fot. mat. prasowe

źródło: Materiały Prasowe

Zapisy na akcje w ofercie publicznej ZE PAK dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 11 do 19 października, dla inwestorów instytucjonalnych od 23 do 25 października - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Jak podano w prospekcie, inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje. Liczba akcji, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, nie może być większa niż 750 sztuk.

Liczba akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych może wynieść do 15 proc. całości oferty, ale też pula ta może być zwiększona do 25 proc. w przypadku wyższego popytu.

10 października rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 22 października.

Na około 30 października zaplanowano debiut spółki na GPW

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema i Trigon będą prowadzić księgę popytu, natomiast DM PKO BP występuje jako agent emisji i prowadzący księgę popytu.

PAK pod kontrolą Elektrimu

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa, Elektrimem oraz Embudem i Polsat Media BV z dniem pierwszego notowania akcji PAK na GPW firma Elektrim straci swoje uprawnienia osobiste zagwarantowane w statucie spółki. Z kolei Skarb Państwa zobowiązał się, że zaoferuje Elektrimowi oraz Embudowi i Polsat Media BV możliwość zakupu w ofercie publicznej akcji zapewniającej im przejęcie kontroli kapitałowej nad PAK.

Obecnie Skarb Państwa ma 50 proc. akcji ZE PAK. Zygmunt Solorz-Żak (pośrednio) ma 49,15 proc. akcji, w tym Elektrim bezpośrednio 0,02 proc., Elektrim pośrednio poprzez Embud 10,31 proc., Polsat Media BV 38,82 proc., a inni 0,85 proc.

Po ofercie spółki powiązane z Solorzem-Żakiem mają mieć łącznie 51,74 proc. akcji (wzrosnąć ma udział w akcjonariacie spółki Embud do 12,91 proc.) W wolnym obrocie giełdowym znajdzie się 48,26 proc. akcji ZE PAK.

Oferta poniżej 1 mld zł

Wartość oferty może sięgnąć do prawie 860 mln zł.

ZE PAK jest piątym pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce

W prospekcie poinformowano też, że Zespół Elektrowni PAK miał w pierwszym półroczu 2012 roku 214,4 mln zł zysku i 1,275 mld zł przychodów.

Zainstalowane moce wytwórcze to 2,462 MWe/452 MWt i około 2 PJ ciepła.

ZE PAK to zintegrowana pionowo grupa energetyczna, produkującą energię elektryczną z węgla brunatnego. Od lipca 2012 roku do grupy należy także 85 proc. akcji kopalń węgla brunatnego Adamów i Konin, które zostały nabyte od Skarbu Państwa. Wydobycie w 2011 roku wyniosło 13,8 mln ton.

W 2011 roku zysk ZE PAK wyniósł 317 mln zł, zysk operacyjny 469 mln zł, EBITDA 769 mln zł, a przychody 2,689 mld zł.

Ponadto w prospekcie podano, że do końca 2016 roku zarząd ZE PAK będzie rekomendował wypłatę dywidendy do 30 proc. jednostkowego zysku. W dłuższej perspektywie polityka dywidendowa ZE PAK zakłada przeznaczanie do 50 proc. skonsolidowanego zysku na dywidendę.

Spółka nie wypłacała dywidendy za lata 2009, 2010 i 2011.