W pierwszym półroczu 2013 r. nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi może wynieść ok. 1,7 mld euro wobec 1,5 mld euro w pierwszej połowie br.

"W całym 2012 r. nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi może wynieść 3,3 mld euro (2,6 mld euro w 2011 r.). Wpływy z eksportu wzrosną o blisko 7 proc., do 16,3 mld euro, a wydatki na import o tylko 2 proc., do 12,9 mld euro" - napisano w raporcie.

Jak podał Instytut, w br. głównymi, zewnętrznymi czynnikami, które wpływają na wymianę handlową produktami rolno-spożywczymi są: sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, czyli państw UE, sytuacja na rynkach WNP i tzw. krajów rozwijających się, a także kurs wymiany złotego wobec euro i dol., oraz utrzymujące się na wysokim poziomie ceny surowców rolnych.

"Oprócz tego duże znaczenie ma sytuacja na krajowych rynkach, szczególnie trzody chlewnej oraz produktów ogrodnictwa, a także zbóż" - napisano.

Dodano, że "w drugiej połowie 2012 r. mniejsza podaż po zbiorach, w stosunku do sytuacji sprzed roku, będzie ograniczała możliwości wzrostu eksportu produktów roślinnych". "Możliwości eksportowe sektora produkcji zwierzęcej również zmaleją. Ograniczona podaż i rosnące ceny produktów rolnych będą niekorzystnie wpływały na konkurencyjność produktów przemysłu rolno-spożywczego na zagranicznych rynkach. Jednak z drugiej strony, sytuacja rynkowa nie będzie aż tak zła, żeby powodować nadmierny wzrost importu" - wskazano.

Instytut przewiduje, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszej połowie 2013 r. wyniesie około 8,1 mld euro i będzie o prawie 4 proc. większa niż w pierwszej połowie br.

"Wydatki na import wzrosną o 0,6 proc., do 6,4 mld euro. Dodatni bilans obrotów może wynieść około 1,7 mld euro (1,5 mld euro w analogicznym okresie 2012 r." - napisano.