Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia nie zmieni się i wyniesie właśnie 6,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 9 tys. po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 11 tys., po korekcie.

To już 6. z kolei miesiąc wzrostu liczby bezrobotnych.

Analitycy spodziewali się we wrześniu wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 10 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,91 mln wobec 2,90 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,788 mln wobec 2,905 mln poprzednio - podał urząd pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,5 proc. wobec 6,8 proc. w sierpniu.