Ministerstwo Gospodarki, po serii danych makro po sierpniu, podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w 2012 roku na poziomie 2,5 proc. - podał resort gospodarki w comiesięcznym raporcie.

Spożycie ogółem prognozowane jest na poziomie 1,6 proc., akumulacja 1,8 proc., a nakłady brutto na środki trwałe 2,2 proc.

Prognoza stopy bezrobocia kształtuje sie na poziomie 13,3 proc. w grudniu.