Wydajność ta była wyższa przy mniejszym o 0,9 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,6 proc.- podał GUS w komunikacie.